ANDROCENTRYZM
Dodane przez pio dnia 06/03/2006
koncentrowanie się na pierwiastku męskim, stawianie go w centrum uwagi – na niekorzyść płci żeńskiej; traktowanie męskiej perspektywy i męskich właściwości jako ogólnych – standardowych dla większej populacji; np.: uznawanie wyników badań przeprowadzonych na grupie mężczyzn za reprezentatywne dla populacji, w skład której wchodzą kobiety – w psychologii np. teoria rozwoju moralnego Kohlberga.