DYSKRYMINACJA
Dodane przez pio dnia 06/03/2006
nierówne traktowanie osób lub grup osób na podstawie arbitralnych cech takich jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie itp.; powyższa definicja opisuje dyskryminację bezpośrednią, z którą mamy do czynienia np. w ogłoszeniach o pracę kierowanych tylko do mężczyzn (poszukuje się: kierowników, dyrektorów), lub tylko do kobiet (zatrudnię: sekretarkę, sprzątaczkę).

Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki będą niekorzystne dla osób z powodu np. ich płci; pozostając przy ogłoszeniach o pracę, z dyskryminacją pośrednią będziemy mieli do czynienia, jeśli pracodawca określając swoje wymagania wobec kandydata/kandydatki będzie wymagał posiadania stopnia wojskowego, (choć nie ma to związku z proponowanym stanowiskiem), który zdecydowanie częściej posiadają mężczyźni.

Innym zjawiskiem jest dyskryminacja pozytywna, która zakłada nierówne traktowane pewnej grupy osób w określonej dziedzinie, po to by wyrównać szanse grup, które do tej pory w tej samej dziedzinie nie są reprezentowane, np. na najwyższych stanowiskach w firmie pracuje tylko 10% kobiet, na wolne miejsce przyjęta zostaje kobieta o takich samych / porównywalnych kwalifikacjach jak rywalizujący z nią kandydat płci męskiej.