Monika Bolach: Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza
Dodane przez swewa dnia 18/02/2010
Monika Bolach: Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza.

Nakładem Europejskiego Centrum Edukacyjnego ukazała się Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza autorstwa młodej badaczki literatury, Moniki Bolach.

Książka zawiera badania dotyczące dzieł Witolda Gombrowicza, przeprowadzone z perspektywy gender. W odczytaniu, jakie proponuje autorka, twórczość Gombrowicza staje się polem walki płci kulturowej i biologicznej, a w końcu miejscem bolesnego wyzwolenia podmiotu z płci. Możliwość wolności odkryta zostaje w obnażeniu ułudy tkwiącej w przekonaniu o stabilności własnej tożsamości. Nowatorstwo spojrzenia pozwala odnaleźć w kanonicznych już utworach świeżość pierwszych interpretacji odkrywanego dopiero/na nowo Gombrowicza. Stanowi jednocześnie głos w dyskusji na temat poszukiwania miejsca dla własnego - nieuwikłanego w kolonizatorskie dookreślenia języków naukowych.

Profesor Maria Janion, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, pisze: "rozprawa wyróżnia się dostrzeżeniem nowej problematyki w dziełach pisarza i nowym sposobem jej ujęcia – z perspektywy gender, a zwłaszcza konstruktywizmu spod znaku Judith Butler. Dotychczas brak było książki, która poruszałaby kompleksowo te właśnie zagadnienia w pismach Gombrowicza".

"Płeć jako agrafka zaprasza do dyskusji, pokazuje bardzo trafnie kontrowersyjne elementy w znanych odczytaniach Gombrowicza. Słowem, jest to oczytanie błyskotliwe, mądre i znakomicie rokujące talentowi autorki" – dodaje doktor Piotr Łuszczykiewicz.

Sama badaczka deklaruje, że czytanie działa Gombrowicza było rodzajem peregrynacji, która nie tyle doprowadzić miała do ‘ziemi świętej’, a raczej służyła odkryciu ‘czarnego lądu’ tkwiącego w tym pisarstwie.

Monika Bolach - Urodziła się w 1984 roku. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, słuchaczka Podyplomowych Gender Studies im.Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk. Autorka rozprawy Znacząca nieobecność – poszukiwanie kobiecego podmiotu w polityce, która ukaże się niebawem w zbiorowym tomie Kobiety w polityce. W swoich badaniach zajmuje się problematyką konstruowania społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazanej w literaturze współczesnej i najnowszej.