GENDER STUDIES
Dodane przez pio dnia 06/03/2006
interdyscyplinarne studia dotyczące społeczno-kulturowej tożsamości płci. Badania w ramach tej dyscypliny koncentrują się na opisie i dekonstrukcji istniejących stereotypów kobiecości i męskości oraz na analizie dotychczasowego dorobku naukowego uwzględniając pomijaną wcześniej perspektywę kobiecą.