O Granitową Strzałę
Dodane przez swewa dnia 26/01/2012
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę" i Turniej 1 Wiersza


KONKURS POETYCKI
Konkurs poetycki przebiegać będzie w dwóch etapach.
Do udziału w zapraszamy twórców, którzy ukończyli 18.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD (brak zapisu na płycie CD
eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopercie.

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.


Termin nadsyłania prac upływa 20 marca 2012 r.

Prace należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :" Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę".

II etap

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa w składzie:

Jacek Bierut, Radosław Kobierski, Karol Maliszewski, Mirka Szychowiak - wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) - zestawów.

Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:
- propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)
- zdjęcie
- notkę biograficzną

Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 18 kwietnia 2012r.

NAGRODY:

Grand Prix - druk tomiku poetyckiego
I nagroda - 1300 zł
II nagroda - 800 zł
III nagroda - 600 zł
4 wyróżnienia - po 200 zł każde

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:

18 maja 2012 r. w galerii "Skalnej" Strzelińskiego Ośrodka Kultury, o godz.16.00

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach - w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się 18 maja 2012 r. w galerii "Skalnej" Strzelińskiego Ośrodka Kultury
Początek - godz. 17.00
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.
.
Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 - 21-543
e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl