Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ
Dodane przez swewa dnia 01/02/2012
Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ


Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim do zgłaszania książek do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2011 pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz polskiego oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna).
za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2012 r. na adres sekretarza jury:
Wojciech Kass
Muzeum K. I. Gałczyńskiego
Pranie 1 12-220 Ruciane-Nida
Z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Feliks Netz, Krzysztof Kuczkowski, Ewa Lipska, Jan Stolarczyk. Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:
− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Kultura, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, TVP Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska”, Polskie Radio Olsztyn.


za: http://www.topos.com.pl/topos/index.php?option=com_content&view=article&id=218