PATRIARCHAT
Dodane przez pio dnia 06/03/2006
dominująca rola ojca w rodzinie; system społeczno –rodzinny, ideologiczny i polityczny, w którym mężczyźni poprzez użycie siły lub poprzez rytuał, tradycję, prawo i język, zwyczaje, edukację i podział pracy określają, jakie zadania wykonywać będą kobiety.