III MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
Dodane przez swewa dnia 03/04/2012
III MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA
O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁAREGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych (ZLP, SPP).
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i niedrukowany w czasopismach, publikacjach książkowych oraz w internecie.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w terminie do 31 marca 2013 r. na adres:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
ul. Grabowa 30; 42- 609 Tarnowskie Góry
lub maciejap@op.pl
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy i, jeśli posiada, e – mailowy.
7. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.
8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.
Laureaci głównej nagrody z poprzednich edycji konkursu to: 2010 - ALICJA BEDNARZ, Tarnowskie Góry; 2011 - BOLESŁAW GROBELNY, Rojów. 9. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł. 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2013, w dniu liturgicznego wspomnienia Apostoła. 11. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory. Tomik – pokłosie konkursu ukaże się we wrześniu 2013 r. 12.Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim 13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zadeklarowanie się Autora wiersza do wykupienia minimum 5 egz. książki. 14. Protokół jury przesłany zostanie laureatom konkursu, a także opublikowany w Pokłosiu, na stronie internetowej Wydawnictwa i na blogu przebieracz.bloog.pl 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są niepodważalne.