POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA
Dodane przez pio dnia 06/03/2006
termin powstały w Stanach Zjednoczonych będący rodzajem publicznej cenzury lub autocenzury, oznacza zastępowane określeń pejoratywnych np. pewnych nazw mniejszości narodowych wyrazami neutralnymi (Cygan – Rom). U podstaw tego zjawiska leży przekonanie, że używanie obraźliwego języka powoduje zwiększenie dyskryminacji grup mniejszościowych. Polityczna poprawność jest też sposobem walki z seksizmem, czego przejawem jest dbałość m. in. o stosowanie żeńskich końcówek w nazwach zawodów.