Konkurs im. Rafała Wojaczka
Dodane przez joanna fligiel dnia 05/04/2012
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski ogłasza XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 4 maja 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/5
43–190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 11 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:
Roman Honet,
Piotr Maur
Maciej Woźniak.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 32-733-61-93
lub adresem e–mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl