POLIGON POETÓW
Dodane przez swewa dnia 07/06/2012
POLIGON POETÓW


Dąbrowska Brygada Poetycka zaprasza na I spotkanie z cyklu POLIGON POETÓW. Program spotkania: prezentacja gości głównych, Turniej Jednego Wiersza dla publiczności. (...)"



Gośćmi czerwcowego POLIGONU będą:

PATRYK CHRZAN – poeta, politolog, dziennikarz.
KRZYSZTOF TOMANEK - poeta, autor debiutanckiego tomiku pt. „Zaimek tutaj”, animator kultury, pasjonat narciarstwa biegowego.
Spotkanie poprowadzi: Bartosz Wiczkowski.

Miejsce: Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69
Czas: 21.06.2012, godz. 17.30


Regulamin udziału w Turnieju Jednego Wiersza

1.Organizatorem Turnieju jest Dąbrowska Brygada Poetycka.
2.Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
3.Turniej odbędzie się dnia 21.06.2012 r. po prezentacji gości głównych w ramach projektu „Poligon Poetów”.
4.Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobista prezentacja wiersza podczas Turnieju.
5.Uczestnik prezentuje wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani w publikacjach książkowych.
6.Do udziału w Turnieju będą dopuszczeni autorzy po uprzedniej rejestracji, której będzie można dokonać w dniu Turnieju w godz. 17.10 – 17.25. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości (lub legitymację szkolną) i przekazać Organizatorowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego.
7.Wstępne zgłoszenia udziału można przesłać drogą elektroniczną na adres poligonpoetow@op.pl (zgłoszenie to należy potwierdzić w dniu Turnieju, patrz punkt. 6).
8.Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
9.Wiersze będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
10.Wysokość nagrody wynosi: 100 zł. Jury ma prawo do wskazania więcej niż jednego laureata.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania nagrodzonego tekstu bez honorarium, jak również prawo udostępniania go w prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora.
12.Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.