Konkurs Poetycki EROTYK czyli dozwolone od lat 18
Dodane przez swewa dnia 27/10/2012
Konkurs Poetycki EROTYK czyli dozwolone od lat 18


Organizator:www.poema.pl


Warunki konkursu:


1. Konkurs rozpocznie się 15 października 2012 i potrwa do północy 31 grudnia 2012.

2. Jeden wiersz inspirowany tematem konkursu należy przesłać na adres: redakcja@poema.pl w podanym terminie.

3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany na papierze, ani nagradzany w innych konkursach.

4. Nadesłaną pracę należy opatrzyć godłem. Dodatkowo należy w treści maila podać dane osobowe (Imię, Nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail).

W nadesłanym zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis internetowy Poema, dla potrzeb uczestnictwa w konkursie "Erotyk czyli dozwolona od lat 18" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poema.pl dla potrzeb rozsyłki nagród, za udział w konkursie "Erotyk czyli dozwolone od lat 18" - organizowanym przez serwis internetowy Poema, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich nadesłanych prac.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 lutego 2013 roku.


Prace konkursowe oceni Jury w składzie:Przewodniczący jury
Marcin Orliński – poeta, krytyk literacki, publicysta, tłumacz.
oraz
Magdalena Gałkowska – poetka, laureatka XIV edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina.
Jakub Sajkowski – poeta, tłumacz, dwukrotnie nominowany do głównej nagrody im. J.Bierezina

Przewiduje się przyznanie:
Nagrody głównej – zestawu książek, w tym książka autorstwa przewodniczącego jury konkursu, opatrzona autografem, oraz nagrody 2 i 3 stopnia.
Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową (na podany adres, nie zaś na adres, z którego zostaną wysłane wiersze) o wygranej i sposobie odbioru nagrody.