Instrumenty na rzecz awansu kobiet
Dodane przez pio dnia 26/03/2006
W dążeniu do zrównania statusu oraz praw kobiet i mężczyzn w Polsce można wyróżnić kilka sfer koniecznych działań i zmian. Należą do nich z pewnością:
• wprowadzenie zapisów prawnych konstytuujących oraz wspierających równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz nowelizacje już istniejących aktów prawnych - w tym ratyfikacje i implementacja międzynarodowych, również unijnych, konwencji, dyrektyw, zaleceń;
• konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet w różnych sferach życia społecznego, politycznego, gospodarczego;
• akcje informacyjne i promocyjne mające na celu przede wszystkim zmianę mentalności polskiego społeczeństwa, zakwestionowanie tradycyjnego, patriarchalnego porządku.