Śląska Strefa Gender
ŚLĄSKA STREFA GENDER
Śląska Strefa Gender

Kontakt
Linki
Aktualności
Feminizm
Szukaj

Anna Stolarczyk
Wakacyjne pocztówki
Bogdan Zdanowicz
Marek Przybyła i jeg...
Nauczyciele są ważni
pisarki, poetki ze Śląska, Zagłębia i nie tylko
twórczość


zestawy wierszy
zestawy wierszy

MĘŻCZYŹNI PISZĄ. Mężczyźni z Strefie Twórczości. Proza, poezja, esej.
artykuły

rozmowy, spotkania. o literaturze, życiu, kobiecości
wywiady

recenzje, szkice literackie, noty o książkach
recenzje

OCZKO, czyli STREFA 21 PYTAŃ do doświadczonej poetki/poety
artykuły

literatura genderowa i feministyczna - artykuły, eseje, szkice naukowe, opracowania
artykuły

najciekawsze konkursy, projekty, akcje literackie.
konkursy literackie

Prawo Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 1976/207/EWG Rady Wspólnot Europejskich z 9 lutego 1976 roku
w sprawie wprowadzenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Dyrektywa określa zasadę równego traktowania jako brak jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na kryterium płci, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, poprzez odniesienie do stanu cywilnego lub rodzinnego. Wyeliminowanie owej dyskryminacji musi obejmować sferę warunków dostępu do zawodów lub stanowisk pracy, niezależnie od sektora i rodzaju działalności oraz wszystkie szczeble hierarchii zawodowej. Jednocześnie wprowadzono sądową drogę dochodzenia roszczeń związanych z pogwałceniem zasady równego traktowania oraz prawną ochronę pracowników przed pracodawcami po wystąpieniu ze wspomnianym pozwem.
• Dyrektywa nr 7 z dnia 19 grudnia 1978 roku w sprawie stopniowego wprowadzania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ona systemy ubezpieczeń chorobowych, inwalidzkich, emerytalnych, wypadkowych i chorób zawodowych oraz od bezrobocia.
• Dyrektywa nr 378 z dnia 24 lipca 1986 roku dotycząca wprowadzenia zasady równości kobiet i mężczyzn w zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych.
• Dyrektywa nr 613 z dnia 11 grudnia 1986 roku dotycząca zasady równego traktowania pracowników pracujących na własny rachunek.
• Dyrektywa Rady nr 80 z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie ciężaru dowodu
w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć. Mocą tej dyrektywy, na osobie pokrzywdzonej na skutek niezastosowania wobec niej zasady równego traktowania spoczywa jedynie obowiązek przedstawienia faktów uzasadniających domniemanie dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej. Tym samym ciężar dowodu, iż naruszenie owej zasady nie miało miejsca, spoczywa na pozwanym. Dotyczy to wszystkich sfer życia społecznego i zawodowego, o których pisano we wcześniej wspomnianych dyrektywach .

Komisja Europejska pracuje nad dokumentem mającym zastąpić Dyrektywę
nr 207 z 1976 roku. Nowością będzie m.in. stworzenie warunków umożliwiających kobietom szerszy udział w procesie podejmowania decyzji w ośrodkach życia publicznego (ciałach rządowych, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach życia społecznego), a także gospodarczego.
Strona 3 z 3 < 1 2 3


felietony

użytkownik/czka

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

swewa
27/08/2018
od wczoraj nowa zakładka STREFA TEKSTÓW LEKKICH! zapraszamy do współpracy

nalika
17/11/2013
Niepewność dotyka nas wieczorami gdy się ręce do siebie kleją gdy sprawdzamy czy jeszcze zlepia w niepokoju spojrzenia dowcipie nie na temat żalu za grzech niepopełniony rzuca pytania o

swewa
10/11/2013
UWAGA! nowy panel - MĘŻCZYŹNI PISZĄ... Zapraszamy do współpracy smiley

Copyright © 2011
Projekt: Fundacja Feminoteka
system CMS: PHP-Fusion v6.00.300 © 2003-2005
6,875,835 Unikalnych wizyt