Śląska Strefa Gender
ŚLĄSKA STREFA GENDER
Śląska Strefa Gender

Kontakt
Linki
Aktualności
Feminizm
Szukaj

Anna Stolarczyk
Wakacyjne pocztówki
Bogdan Zdanowicz
Marek Przybyła i jeg...
Nauczyciele są ważni
pisarki, poetki ze Śląska, Zagłębia i nie tylko
twórczość


zestawy wierszy
zestawy wierszy

MĘŻCZYŹNI PISZĄ. Mężczyźni z Strefie Twórczości. Proza, poezja, esej.
artykuły

rozmowy, spotkania. o literaturze, życiu, kobiecości
wywiady

recenzje, szkice literackie, noty o książkach
recenzje

OCZKO, czyli STREFA 21 PYTAŃ do doświadczonej poetki/poety
artykuły

literatura genderowa i feministyczna - artykuły, eseje, szkice naukowe, opracowania
artykuły

najciekawsze konkursy, projekty, akcje literackie.
konkursy literackie

Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

Trzecia próba uchwalenia ustawy ma miejsce w tej chwili, czyli w latach 2002 - 2003. 23 kwietnia 2002 roku przedstawicielki Parlamentarnej Grupy Kobiet złożyły u marszałka Senatu, Longina Pastusiaka, kolejny projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt 19 grudnia 2002 roku i skierował go pod obrady Sejmu. Głosowano nad nim w piątek
13 maja 2003 roku, kiedy to głosami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy oraz Samoobrony został skierowany do dalszych prac w komisjach sejmowych. Przedstawiciele większości klubów i kół parlamentarnych opowiadających się przeciw ustawie podkreślali, że większość zapisów z projektu ma już swoje odzwierciedlenie w polskim prawie. Krytykowano głównie dwa zapisy, o planach utworzenia Urzędu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz wprowadzenia systemu parytetowego w udziale przedstawicieli każdej płci w organach władzy. Jeden z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że jest przeciwny ustawie właśnie dlatego, że szanuje kobiety. Nie chciałby myśleć o swoich koleżankach z parlamentu, że dostały się do niego dzięki ustawie, a nie własnym kompetencjom. Jest to argument bardzo często powtarzany przez przeciwników rozwiązań kwotowych. Zastanawiające jest w takim razie, skąd w polskim parlamencie obecnej kadencji tylu niekompetentnych posłów. Przecież to rzekomo ich wiedza i umiejętności decydowały o wyborze. Jedna z kobiet - polityczek stwierdziła żartobliwie, że demokracja znajdzie odzwierciedlenie w Sejmie i Senacie dopiero wtedy, kiedy zasiądzie tam tyle samo niekompetentnych kobiet, ilu niekompetentnych mężczyzn.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem uda się doprowadzić do uchwalenia ustawy, szczególnie w sytuacji, kiedy większość w Sejmie stanowią posłanki i posłowie lewicy. Podczas wyborów deklarowali poprawę statusu kobiet i obiecywali traktować kwestię równouprawnienia jako priorytet. Oby dotrzymali słowa.
Ustawa ma służyć lepszej ochronie praw kobiet w życiu społecznym i politycznym demokratycznego państwa, dlatego potwierdzona zostaje konstytucyjna zasada równości kobiety i mężczyzny i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć. Ustawa definiuje dyskryminację ze względu na płeć, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią. Jako dyskryminację ustawa traktuje również molestowanie seksualne, definiując je jako: "nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym naruszające godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia, upokorzenia lub wrogości, gdy akceptacja takiego zachowania lub jej brak będzie stanowić podstawę podjęcia decyzji dotyczącej osoby molestowanej"; a także "niezaspokajanie specyficznych potrzeb każdej płci w dziedzinie ochrony zdrowia". Pojawia się w niej również zasada o przeniesieniu ciężaru dowodu na sprawcę dyskryminacji.
Ustawa domaga się uwzględnienia równych praw kobiet i mężczyzn
w podręcznikach szkolnych i innych środkach dydaktycznych stosowanych w szkołach wszystkich typów, innych placówkach oświatowych oraz szkołach wyższych. Sporo przepisów dotyczy ochrony praw pracownika, np. pracodawca nie może zadawać kandydatowi pytań dotyczących jego stanu cywilnego i życia rodzinnego oraz planów w tym zakresie. Pracodawca nie może zadawać kandydatowi pytań dotyczących jego stanu zdrowia, chyba że są one uzasadnione rodzajem pracy lub warunkami jej wykonywania. Jest obowiązany, na żądanie kandydata, który nie został zatrudniony, do przedstawienia w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania, informacji o kwalifikacjach, jakie posiada zatrudniony kandydat płci przeciwnej. Ustawa zakazuje wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy ze względu na wiek pracownika bez jego zgody.

Wreszcie ustalany jest udział kobiet w organie kolegialnym wybieranym, powoływanym lub mianowanym przez organ władzy publicznej. Szerzej o zasadzie parytetu piszę w następnym rozdziale.
W projekcie podkreślono równe prawa i obowiązki kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym. Ich wykonywanie nie może być powodem dyskryminacji. W szczególności oznacza to prawo do decydowania, w granicach przewidzianych prawem, w sprawach związanych z odpowiedzialnym decydowaniem o posiadaniu dzieci.
Projekt ustanawia jako centralny organ administracji rządowej właściwego w sprawie równych praw kobiet i mężczyzn - Prezesa Urzędu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Zakres jego działania pokrywa się z obowiązkami obecnego Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Strona 3 z 3 < 1 2 3


felietony

użytkownik/czka

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

swewa
27/08/2018
od wczoraj nowa zakładka STREFA TEKSTÓW LEKKICH! zapraszamy do współpracy

nalika
17/11/2013
Niepewność dotyka nas wieczorami gdy się ręce do siebie kleją gdy sprawdzamy czy jeszcze zlepia w niepokoju spojrzenia dowcipie nie na temat żalu za grzech niepopełniony rzuca pytania o

swewa
10/11/2013
UWAGA! nowy panel - MĘŻCZYŹNI PISZĄ... Zapraszamy do współpracy smiley

Copyright © 2011
Projekt: Fundacja Feminoteka
system CMS: PHP-Fusion v6.00.300 © 2003-2005
6,875,802 Unikalnych wizyt